Verbondenheid.

Verbondenheid tijdens de coronacrisis en daarna.

De laatste jaren zag ik een maatschappij die steeds meer verharde. Ieder in zijn of haar eigen groepje, groepsvorming. Je sterker voelen met elkaar, tegen de ander. De mens is nou eenmaal een sociaal wezen en zoekt graag steun bij gelijkgestemde. Iemand die je begrijpt en de zelfde dingen deelt. Het is natuurlijk fijn om je verbonden te voelen met anderen en je veilig te voelen. Veiligheid is een basisbehoefte van de mens. Je hebt het nodig om te groeien en te ontwikkelen.

Groepsvorming heeft altijd bestaan. Bij vriendengroepen, motorclubs, verenigingen, kerkgenootschappen, sportclubs etc.

Echter zag je ook steeds meer het gevaar van groepsvorming. Een methode om jezelf sterker te voelen is om de ander kleiner te maken. Felle kritieken naar anders denkenden. Oordelen en veroordelen van anderen. Persoonlijk heb ik het ontstaan van bijvoorbeeld al de verschillende kerken nooit goed begrepen. En dan al zeker niet de oorlogen die hierdoor ontstaan. Geloven we niet allemaal in hetzelfde?

Als we kijken naar de Deugdengedachte is uit onderzoek gebleken dat we allemaal uitgaan van de 7 hoofddeugden: (Goddelijke deugden) Hoop, Geloof, Liefde, (Kardinale deugden) Wijsheid, Moed, Rechtvaardigheid en Matigheid. Dit is niet afhankelijk van religie, geslacht, leeftijd, seksualiteit etc. Dit zijn de deugden die ons binden.

Wat ik dan weer mooi vind van deze crisis is dat bij veel mensen de verschillen wegvallen en er een nieuwe vorm van verbondenheid ontstaat. Verbondenheid met allerlei mensen om ons heen die we misschien eerst niet of niet zo goed (meer) zagen. Verbondenheid waarin we herkennen wat we met anderen gemeenschappelijk hebben. We opnieuw bewust worden van onze deugden zoals Kracht, Humor, Creativiteit. En misschien heb je de afgelopen week de wereld zonder oordeel, in alle Openheid kunnen ontdekken. Laten we ons richten op het positieve, ik geloof dat de mens in wezen goed is.

Verbondenheid.

Als je de deugd Verbondenheid gelezen hebt. Sta dan eens stil bij de volgende vragen.

Reflectievragen

  • Waar denk jij het eerst aan bij de deugd verbondenheid?
  • Met wie onderhoud jij momenteel contact?
  • Met wie ben je min of meer ‘uit verbinding’ geraakt?
  • Ben je door het verplichte isolement meer of minder in verbinding met anderen?
  • Ben je meer of minder in verbinding met jezelf?
  • Op welke manier ervaar je verbondenheid met de wereld?

Wat mis je? Met wie wil je straks – als het kan/mag – weer heel graag verbondenheid?

Welke zin op de deugdenkaart wil je deze week meenemen?

Hoe is het voor je, om deze vragen zonder oordeel (goed, slecht, jammer, erg, prettig, leuk, etc.) te beantwoorden?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.