The Virtue Project

The Virtues Project is opgericht in Canada, door Linda -Popov, Dan Popov en John Kavelin. Dit Project is door de Verenigde Naties (United Nations) verkozen als beste opvoed- en omgangsprogramma ooit dat zowel cultuur als religie overstijgt. www.virtuesproject.nl

The Virtues Project inspireert jong en oud(er): individuen, gezinnen, scholen en organisaties. Het heeft wereldwijd mensen bewogen verantwoordelijkheid te nemen voor verandering. Om een positieve levenshouding te ontwikkelen. Om met talenten bij te dragen aan de samenleving. Om negatief gedrag zoals pesten, oordelen, grof taalgebruik, discriminatie, verslavingen en geweld te vervangen door deugden.

Virtue – Deugden

De 5-strategieën van The Virtues Project.

“De 5-strategieën van The Virtues Project zijn heel krachtige gereedschappen om in korte tijd heel veel over onszelf en groepsprocessen te weten te komen: wie je bent, wat je uitstraalt, wat je kerndeugden zijn en welke deugden je kunt ontwikkelen.”

  1. Benoem karaktereigenschappen met deugden; brengt karakter tot leven
  2. Herken leermomenten; brengt karakter tot ontwikkeling
  3. Stel duidelijke grenzen; brengt een klimaat van veiligheid en samenwerking
  4. Neem tijd voor rust, reflectie en bezinning; helpt om harmonie en verbinding te vinden
  5. Bied actief aandacht; ondersteunt gezondheid en groei

Cursussen.

Vanuit het gedachtengoed van the Virtues Project bied ik diverse cursussen aan. O.a. aan

  • Teams/ groepen die op en positieve manier de samenwerking willen versterken. Eventueel in combinatie met paardencoaching.
  • Collega paardencoaches (in opleiding) die zich verder willen ontwikkelen naar een positieve grondhouding, holding space.
  • Mensen die op individuele basis deel willen nemen om een positievere kijk te krijgen op het leven.

Bij een cursus van minimaal 12 uur bestaat de mogelijkheid een door the Virtues Project erkend certificaat te ontvangen.

De deugden en 5-strategieën zijn op eenvoudige wijze toe te passen in bestaande werkwijzen en methodes.

Door middel van The Virtues Project krijg je tools aangereikt om elke situatie bij te kunnen sturen en gepast te reageren.

The Virtues Project en de 5-strategieën vormen de rode draad bij de activiteiten van On-your-feet.