Algemene voorwaarden en AVG.

Artikel 1 De overeenkomst
1.1) De overeenkomst komt tot stand na aanmelding.
1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
1.3) Van de cursist wordt verwacht dat eventuele lichamelijke klachten voor aanvang van de les gemeld worden. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
1.4) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden en in dien van toepassing de richtlijnen-maatregelen corona.
1.5) De leskaart is persoonlijk. In overleg met de docent kan een les overgedragen worden aan iemand anders.

Artikel 2. Veilige grenzen
2.1) Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich houden aan de basisregels Respect, Vertrouwen, Hoffelijkheid.
2.2) De persoonsgegevens van de deelnemer worden opgeslagen in het beveiligde boekhoudprogramma. Deze gegevens worden gebruikt om facturen de maken.
2.3) Voor een goede financiële administratie, ledenadministratie en informatieverstrekking is het noodzakelijk dat ik als uw als yogadocent, een dossier aanleg. Uw dossier bevat gegevens zoals uw heeft ingevuld op het aanmeldingsformulier, naam, adres, woonplaats, email adres en telefoonnummer. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw yogadocent heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Dit door voor uw persoonlijke gegevens beveiligde websites te gebruiken met wachtwoord die ik alleen gebruik voor On-your-feet. De gegevens uit uw dossier worden hoofdzakelijk gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Tevens wordt uw email adres gebruikt voor informatieverstrekking over belangrijke en lopende zaken. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Na aanmelding en deelname van één van de activiteiten stemt u automatisch in met het beleid inzake de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming en onze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Betaling
3.1) De deelnemer ontvangt een Tikkie en/of factuur na aanmelding. Deze dient voorafgaand aan de les voldaan te zijn.
3.2) Tijdens de schoolvakanties zijn er aangepaste openingstijden mogelijk.

Artikel 4 Annuleringsvoorwaarden en boekingstermijn
4.1) Graag 24 uur van te voren een bericht wanneer u niet bij de les aanwezig kunt zijn.
4.2) Inschrijven kan nog tot 24 uur voor aanvang van de les.
4.3) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met On-your-feet.
4.4) Losse lessen en lessenkaart zijn voorzien van een geldigheidsdatum. Na deze datum kunt u geen gebruik meer maken van de lessen op deze kaart.
4.5) Er vind geen restitutie plaats van niet gevolgde lessen.

4.6) Aanmelden voor lessenserie kan tot 14 dagen voor aanvang van 1e les.

Artikel 5 Annulering door On-your-feet
5.1) On-your-feet kan geplande lessen annuleren. Bij een geplande serie wordt de mogelijkheid geboden deze les alsnog op een andere datum te volgen. Doorgaans is dit aan het einde van een serie.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1) On-your-feet verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
6.2) On-your-feet is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.