Verantwoordelijkheid

Op mijn vele tochten door het bos kom ik vaak in aanraking met honden en hun eigenaar. De meeste ontmoetingen lopen goed met begrip en respect naar elkaar. Vanaf afstand observeer ik al wat de reactie van het baasje en de hond is als ze ons zien, zodat ik mij en mijn paard kan voorbereiden op de ontmoeting. Een baasje wat snel op zoek gaat naar de riem en enigszins onrustig de hond bij zich roept is meestal wat onzeker over de ontmoeting. Er zijn ook mensen die met hun hond snel achter een boom gaan staan. Soms maken ze zich ook nog eens klein door naast de hond te knielen. Wellicht met allerlei goede bedoelingen om bijvoorbeeld het paard niet te laten schikken of de hond te begeleiden. Zich niet bewust dat het paard hen allang heeft gezien of zich rot schikt omdat er iets stilletjes achter de boom verstopt dat hem misschien wel kan aanvallen. Echt doodeng voor een paard! Meestal gaan de ontmoetingen ontspannen, wordt er gegroet en vervolgt ieder zijn eigen weg. Toch zijn er nog wel eens situaties die de nodige spanningen opleveren. Zo ook vanmorgen in het bos.

Terwijl we over het pad stappen, komt er ons een dame tegemoet met een groep van minstens 8 loslopende grote honden. Deze honden scharrelen allemaal actief door het bos terwijl ze in onze richting komen. Ik besluit om een zijweg in te gaan. Enkele honden zien ons en willen op ons af komen. De dame roept ze, waarop de honden twijfelen en er toch een paar verder naar ons toe komen. Ik draai direct Jack om om hem te laten zien dat de honden naar hem toe komen. Hierop roept de dame boos dat we moeten doorlopen. Ik ben bang dat zij zich niet bewust is van het gevaar van dit soort situaties. Ik roep terug, dat als ik dat zou doen de honden zeker achter ons aan zouden komen, zeker als Jack zou willen vluchten. Ik had graag met haar in gesprek gegaan over honden en paardengedrag en de reden van mijn actie, maar de situatie was te spannend en de afstand met de dame te groot.

Paarden zijn prooidieren, altijd op hun hoede en daarmee vluchtdieren. Zij scannen continu hun omgeving of deze veilig is. Klaar om te vluchten als dit nodig is. Een hond is een roofdier. Zover ik iets verstand van honden heb, weet ik dat honden zeker in een groep goed kunnen samenwerken als zij gaan jagen. Zeker het type honden die deze dame bij zich had. Dat maakt dat een groep honden voor een paard een stuk gevaarlijker is dan één losse hond en deze situatie extra risicovol.

De groep losse honden is erg spannend want als het paard zou gaan vluchten zal mogelijk dit een aanleiding zijn voor de groep honden om er achter aan te gaan. Ik ben mij op zo´n  moment erg bewust van de 600 kilo onder mij en de enorme krachten die hierbij horen. Hij zal zich bewust zijn van de spanning in mijn lijf, ook al probeer ik die zo min mogelijk aanwezig te laten zijn.

Deze situatie neemt risico´s mee voor Jack en mij, maar ook voor de honden. Een paard dat (in paniek) aan de kletter gaat is niet eenvoudig weer tot rust te krijgen. Hij checkt dan bijvoorbeeld niet meer of ik ook onder die laaghangende tak door kan. Zeker niet als het paard ook nog achtervolgd wordt. En als de honden dichterbij ons zouden komen omdat ik het paard tot rust kan krijgen of als de honden het paard hebben kunnen inhalen kan ik niet uitsluiten dat het paard van zich af zal trappen om zich te verdedigen. Een schop van een paard levert meestal flinke schade aan bij de hond, als het al niet dodelijk is.

Ik heb dus geprobeerd om deze risicovolle situatie zo goed mogelijk te begeleiden door mijn paard naar de naar ons toekomende honden te laten kijken. Hij kan dan het mogelijke gevaar aan zien komen in plaats er door te worden verrast. Daarnaast is een stilstaand paard minder interessant voor een hond en kiezen ze er meestal voor om door te lopen of toch naar het baasje te luisteren.

Uiteindelijk was dit ook wat er gebeurde. De honden liepen door en ik kon Jack weer van het gevaar afdraaien en zo konden we samen verder ons pad vervolgen. Af en toe nog achterom kijkend of het veilig bleef.

Ik denk dat ik mijn verantwoordelijkheid heb genomen. Graag was ik met de dame in kwestie in gesprek gegaan over verantwoordelijkheid. Hoe zij dat ziet bij een ontmoeting tussen een paard en een groep honden. Wederzijds begrip te creëren om escalatie voor alle partijen te voorkomen, zodat wij elkaar de volgende keer weer in vertrouwen kunnen ontmoeten. En ik weer meer ontspannen en met vertrouwen in het bos kan rijden.

Verantwoordelijkheid, de deugd van deze week.

•            Op welke wijze zet jij je verantwoordelijkheid in?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.