AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

JOUW PRIVACY

Voor een goede financiële administratie, ledenadministratie en informatieverstrekking is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Het dossier bevat gegevens zoals je hebt ingevuld op het aanmeldingsformulier, naam, adres, woonplaats, email adres en telefoonnummer. Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Dit door het gebruiken van een laptop met wachtwoord die ik alleen gebruik voor On-Your-Feet.

De gegevens uit het dossier worden hoofdzakelijk gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Tevens wordt het email adres gebruikt voor informatieverstrekking over belangrijke en lopende zaken. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van deze gegevens, dan zal ik eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Bij het invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier of akkoord gaan met een offerte stem je automatisch in met dit beleid inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming en onze algemene voorwaarden.